I TCHATCHIPEN (La verdad, en romanò) es una revista trimestral, de carácter internacional, que ofrece a sus lectores la posibilidad de acercarse al pueblo gitano desde una perspectiva social y cultural. A través de artículos, investigaciones e informes se ofrece una imagen real de la comunidad gitana, huyendo de los estereotipos y afrontando los temas desde la pluralidad ideológica y el rigor científico. I TCHATCHIPEN también muestra las novedades más significativas de publicaciones referidas al pueblo gitano; en la sección de reseñas de libros y revistas, se puede tomar el pulso a una cultura gitana que está en constante desarrollo. I TCHATCHIPEN se revela, en definitiva, como una herramienta muy eficaz para maestros, asistentes sociales, sociólogos, antropólogos, lingüistas, periodistas y para todo aquél que quiera acercarse más a una de las minorías más antiguas, numerosas y desconocidas de Europa.

Índices I Tchatchipen

 


NÚMERO 31, juliol-setembre 2000

.  Editorial: La vigència de la llei gitana 2
.  Algunes reflexions sobre la minoria gitana a Europa, per Alí Arayici 4
.  La Nació Romaní, per Lázaro Covadlo 12
.  La imatge infantil dels gitanos, per J. F. Gamella i S. P. Sánchez-Muros 15
.  La llengua i la identitat gitana: algunes dades actualitzades, per Marcel Courthiade 20
.  Gramàtica gitana (I), El sistema verbal, per Juan de Dios Ramírez-Heredia 24
.  Filmografia romaní 44
.  Ressenya de revistes i llibres 49
.  Xarno xantsovipen kotar therip 57
.  Brief summary of contents 59

 NÚMERO 33, gener-març 2001

.  Editorial: A propòsit de la nostra llengua 2
.  Vocabulari del Kalò Català, per Jean-Paul Escudero i Ignasi-Xavier Adiego 4
.  Gramàtica gitana (II), El subjuntiu, l'imperatiu, el participi, el gerundi i el verb AV-,
  per Juan de Dios Ramírez-Heredia
31
.  Ché, gadyò, escolta!, per Jorge Martín Fernández Bernal 44
.  Poesia gitana, per Santino Spinelli 48
.  Ressenya de revistes i llibres 52
.  Xarno xantsovipen kotar therip 59
.  Brief summary of contents 60

 


NÚMERO 34, abril-juny 2001
.  Editorial: Invertir en educació 2
.  Historia dels gitanos de Brasil, per Frans Moonen 4
.  El compromís antirracista de Günter Grass 19
.  La història de Gilma, per Koen Peeters i Olga Ruíz 23
.  Educació Intercultural: Pronòstic reservat, por Xavier Lluch 31
.  Un document de unanimitat i esperança, per Jesús Salinas 36
.  El poble gitano i l'educació, Diversos Autors 37
.  Tocaia Grande. Els gitanos a la novela de Jorge Amado, per Francesco Argento 45
.  Ressenya de revistes i llibres 48
.  Xarno xantsovipen kotar therip 57
.  Brief summary of contents 59

 

 


NÚMERO 35
, juliol-setembre 2001
.  Editorial: Conferència Mundial Contra el Racisme. Durban (Sud-áfrica)  2
.  Què els va passar als gitanos?, per Tom Gross  4
.  Poble gitano, el país invisible, per Josep Mª Sanfélix  7
.  Les famílies gitanes, castes disperses dins societats sense castes, per Mario Gaviria 11
.  L'estatus polític de la llengua romaní a Europa, per Peter Bakker i Marcia Rooker 15
.  Gramàtica gitana (III), per Juan de Dios Ramírez-Heredia 28
.  El Teatre Romen de Moscou, per Maëva Ott 44
.  Ressenya de revistes i llibres 48
.  Xarno xantsovipen kotar therip 58
.  Brief summary of contents 60

 

 


NÚMERO 37
, gener-març 2002
.  Editorial: Víctimes de la mala premsa  2
.  Comissió Europea contra el racisme i la intolerancia. La situació dels gitanos a Albània  4
.  El propi i l'estany, per Mikel Arriaga  8
.  Gramàtica Gitana (IV), per Juan de Dios Ramírez-Heredia 20
.  Els gitanos sota la mirada de Kusturica, per Rafa Botella 27
.  La dona gitana entre el catolicisme i el pentecostalisme, per Carmen Méndez 31
.  Premsa i gitanos: la tristesa del tòpic, per Joan M. Oleaque 46
.  Ressenya de revistes i llibres 50
.  Xarno xantsovipen kotar therip 58
.  Brief summary of contents 60

 

 


NÚMERO 38
, abril-junio 2002
.  Editorial: Presó per el recisme per internet  2
.  La situació dels romà a l'est d'Europa, per Tom Gross  4
.  Els gitanos musulmans a Romania, per Anna Oprisan i George Grigore  9
.  Discriminació i exclusió social: un repte polític, per Gorka Moreno 12
.  Retrat socio-antropològic del poble rom, per Nicolás Jiménez González 16
.  Resolet la salut, per David Laguna Arias 24
.  Dones, mares, curanderes. Models i pràctiques terapèutiques entre els gitanos, per Susana Ramírez Hita 34
.  Gramàtica gitana (V), per Juan de Dios Ramírez-Heredia 43
.  Ressenya de revistes i llibres 50
.  Xarno xantsovipen kotar therip 60
.  Brief summary of contents 62

 

 


NÚMERO 39
, juliol-setembre 2002
.  Editorial: La polèmica sobre la multiculturalitat o el multiculturalisme  2
.  Propostes per a la creació d'un Parlament Gitano Europeu  4
.  La llengua ens ensenya la història., per Nicolás Jiménez González 12
.  La presencia en el món, per David Lagunas Arias 23
.  Els gitanos a la Catalunya del segle XVIII, per Alejandro Vargas 35
.  Una aproximació etimològica a l'endònim rom, per Evangelos Z. Marselos 40
.  Gramàtica gitana (VI), per Juan de Dios Ramírez-Heredia 44
.  Ressenya de revistes i llibres 51
.  Xarno xantsovipen kotar therip 60
.  Brief summary of contents 62

 
NÚMERO 40
, octubre-desembre 2002
.  Editorial: La defensa de la nostra cultura: un dret irrenunciable  2
.  Experiència, per a què?, per José Heredia Moreno  4
.  Els romà a la política: On és el veritable poder del moviment ginaos?, per Ivan Vesely 11
.  La política estatal soviètica i l'herència cultural gitana durant l'època de la Nova Polítca Econòmica (1921-1929), per Edouard Chiline 15
.  El meu temps rere al filiat (Extracte del diari de Nikola Garza Nikola Garza) 24
.  Dones gitanes: una prioritat per a la política europea de Salut Pública, per Anna Pomykala i Sally Holt 28
.  Cantar la separació: Música i identitat, per Patrick Williams 36
.  Gramàtica gitana (VII), per Juan de Dios Ramírez-Heredia 41
.  Ressenya de revistes i llibres 48
.  Xarno xantsovipen kotar therip 58
.  Brief summary of contents 61