I TCHATCHIPEN (La verdad, en romanò) es una revista trimestral, de carácter internacional, que ofrece a sus lectores la posibilidad de acercarse al pueblo gitano desde una perspectiva social y cultural. A través de artículos, investigaciones e informes se ofrece una imagen real de la comunidad gitana, huyendo de los estereotipos y afrontando los temas desde la pluralidad ideológica y el rigor científico. I TCHATCHIPEN también muestra las novedades más significativas de publicaciones referidas al pueblo gitano; en la sección de reseñas de libros y revistas, se puede tomar el pulso a una cultura gitana que está en constante desarrollo. I TCHATCHIPEN se revela, en definitiva, como una herramienta muy eficaz para maestros, asistentes sociales, sociólogos, antropólogos, lingüistas, periodistas y para todo aquél que quiera acercarse más a una de las minorías más antiguas, numerosas y desconocidas de Europa.

Índices I Tchatchipen

 


NÚMERO 41, gener-març 2003

.  Editorial: Els gitanos romanesos 2
.  La discriminació dels gitanos a Eslovàquia, per European Roma Rights Center 4
.  La caça dels gitanos: s'obre la veda, per Gabi Jiménez 8
.  Els gitanos a Síria, per Allen Williams 12
.  Participació social i institucional dels gitanos espanyols, per Ina Zoon 17
.  Dinàmiques de discriminació, per Daniel Wagman 27
.  Assamblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola
L'esglesia de Espanya i els gitanos. En el V aniversari de la beatificació de Ceferino Giménez Malla
37
.  Ressenya de revistes i llibres 50
.  Xarno xantsovipen kotar therip 60
.  Brief summary of contents 62

 


NÚMERO 42, abril-juny 2003

.  Editorial: La Cerimònia del Riu 2
.  Enllumenant el camí dels gitanos. A propòsit del 'Dia Internacional del Poble Rom', per Grattan Puxon 4
.  La vergonya d'un continent, per Gary Younge 7
.  A la fosca: la segregació dels romà a Lituània, per Egle Kristina Kuèinskaitie 14
.  Els romà a Turquia, per Anna Oprisan 19
.  Les escoles gueto del segle XXI: Algunes notes per a millorar l'educació, per Mª Ángeles Moreno Yus 24
.  L'auge de la música gitana, per Joaquín López Bustamante, Andrew Purvis, Fernando Neira i Rafa Botella 36
.  Ressenya de revistes i llibres 46
.  Xarno xantsovipen kotar therip 58
.  Brief summary of contents 61

 NÚMERO 43, juliol-setembre 2003

.  Editorial: La importància de les minories ètniques en la vida política 2
.  Apunts per a una història gitana, per José Monleón 4
.  Ser gitano: el pitjor estigma social a Romania, per Valeriu Nicolae i Hannah Slavik 11
.  Els gitanos a Austràlia, per Marni Morrow 18
.  Els gitanos a Canadà, per Ronald Lee 22
.  Informe de la comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) sobre la comunitat gitana espanyola 25
.  El comerç ambulant entre els gitanos i la incidència de l'evangelisme, per Ignacio R. Mena Cabezas 30
.  El rescat de la pròpia imatge, per Alexandre D'averc 41
.  Ressenya de revistes i llibres 48
.  Xarno xantsovipen kotar therip 58
.  Brief summary of contents 61

 
NÚMERO 44, octubre-desembre 2003

.  Editorial: Els judicis paral·lels i la premsa 2
.  Els dom: gitanos a la franja de Gana, per José Monleón 4
.  Els gitanos a Xipre, per Adrian Marsh i Elin Strand 8
.  El dret a un habitatge digne, per Ina Zoon 19
.  La utopia de la minoria gitana o tots els gitanos som cosins, per Emilio Heredia Cádz 29
.  Mig segle sense Django, per Miquel Jurado 36
.  Els gitanos al refranyer espanyol, per Antonio Gómez Alfaro 39
.  Ressenya de revistes i llibres 47
.  Xarno xantsovipen kotar therip 58
.  Brief summary of contents 61
NÚMERO 45, gener-març 2004

.  Editorial: La llibertat d'expresió, versus la llibertat de càtedra 2
.  Gitanos a la dinastia Yuan, per Yang ZhiJiu 4
.  L'educació amb el poble gitano a Andalusia, per Federico Pablos Cerqueira 10
.  Les dones gitanes i l'accés a la sanitat pública a Europa, per l'Observatori Europeu contra el Racisme i la Xenofòbia 20
.  Periodistes contra el racisme? La premsa espanyola davant el poble gitano, Juan de Dios Ramírez-Heredia 32
.  Lautari entre nosaltres, per Carlos Sanchis Sánfelix 43
.  Ressenya de revistes i llibres 46
.  Xarno xantsovipen kotar therip 58
.  Brief summary of contents 61

 

 
NÚMERO 46, abril-juny 2004

.  Editorial: Compromesos en l'acció política 2
.  Rromane endaja. Endònims i exònims dels diferents grups romanís, per Marcel Courthiade 4
.  Els romà: el resultat d'una "naturalització" forçada i la pressió del vocabulari políticament correcte, per AVER 11
.  La situació dels romà a Letònia, pel Centre Letó de Drets Humans i Estudis Ètnics 14
.  Les deportacions estalinistes de Moldàvia l'any 1945, per Ionas Aurelian Rus 24
.  L'educació dels nens gitanos a l'Europa de l'Est. El programa REI, un exemple de bones pràctiques, per Christina  McDonald 28
.  Els gitanos a la literatura infantil i juvenil, per Roberto Alonso García 33
.  La primera traducció espanyola de "The zincali", per Antonio Gómez Alfaro 41
.  Ressenya de revistes i llibres 46
.  Xarno xantsovipen kotar therip 58
.  Brief summary of contents 61

 

 
NÚMERO 47, juliol-setembre 2004

.  Editorial: Les associacions gitanes poden personar-se davant dels tribunals 2
.  Gitanos al Fòrum Social de Bombai, per diversos autors 5
.  Els gitanos a Bòsnia i Hercegovina, per l'European Roma Rights Center 9
.  Conseqüències de la intervenció "humanitària" a Kosovo, per Carol Bloom, Oani Rifati i Sunil Sharma 15
.  La representació política dels romà a l'Europa Central:un resum històric, Ilona Klímová 19
.  Negligència delictiva i incompetència professional, per l'European Comitee on Romani Emancipationa 25
.  Alianza Romaní, un partit per un poble, per Agustín Vega Cortés 33
.  Bases per al periodisme intercultural, per Estrella Israel Garzón 39
.  Ressenya de revistes i llibres 47
.  Xarno xantsovipen kotar therip 59
.  Brief summary of contents 62


NÚMERO 48, octubre-desembre 2004

.  Editorial: Creació del Consell Estatal del Poble Gitano  2
.  El carre Zawiszy, per Wojciech Kosc  4
.  La història d'en Todoro, por Koen Peeters  9
.  Els gitanos i les Índies abans de la Pragmàtica de Carles III (1492-1783), per Manuel Martínez Martínez  16
.  La deportació dels romà a Transnitria, per Tatjana Sirbu  24
.  Gitanos a les novel·les de Miguel Delibes, per Segundo Fernández Morate  29
.  La llengua romaní i el procés d'afirmació de la nació romaní, per Morgan Garo  34
.  Ressenya de revistes i llibres  44
.  Xarno xantsovipen kotar therip  58
.  Brief summary of contents  61