Ple del Consell Assessor del Poble Gitano a Catalunya

1472

La consellera de Drets Socials del Govern de Catalunya, Violant Cervera i Gòdia, en la seva condició de presidenta del Consell Assessor del Poble Gitano, ha convocat la quarta reunió ordinària del Ple del Consell, que tindrà lloc el dimarts 11 d’octubre a les 16.30 hores a la sala d’actes del Departament de Drets Socials amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Presentació de la Responsable del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social
 3. Renovació del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya
 4. Modificació de la normativa dels òrgans col·legiats
 5. Informe de la situació del poble gitano a Catalunya
 6. Torn obert de paraules

Els membres integrants del Consell Assesor són els següents:

 • Manuel Fernández Cortés. Vicepresident del Consell.
 • Francesc Salazar GiménezAssociació d’Acció Social Promoció Juvenil Futur de Lleida
 • Enerida IsufAssociació de Joves Gitanos de Gràcia
 • Antonio Gutiérrez XimenisAssociació Gitana de Tarragona
 • Manuel Heredia JiménezAssociació Gitana de Sabadell
 • Miguel Gabarre EscuderoAssociació Gitana Constantí
 • Ana Contreras FernándezAssociació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen
 • Juan GómezFundación Secretariado Gitano
 • Simón MonteroFAGIC
 • Mercedes PorrasFundació Pere Closa
 • Juan de Dios Ramírez-Heredia MontoyaInstituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales
 • José Miguel JiménezAgrupació pel desenvolupament del poble gitano als Països Catalans
 • Manuel García AlgarCampusRom
 • Un representant del Centre Cultural Gitano de la Mina
 • Mercedes Gómez CortésAssociació Sociocultural Lacho Bají Calí
 • Mariana Torres ContrerasAssociació de Dones Gitanes Tumenge Calí
 • David Cortés CortésAssociació Gitana de Juventud Igualdad i Progreso
 • Francisca Perona CortésVeus Gitanes
 • Antonio Carmona FernándezAssociació per la Convivència i el Civisme
 • Joan Tarradellas GimenezAssociació Gitana Tots els Colors
 • Marcelo Álvarez SerraAssociació Gitana Sastipen Thaj Mestipen
 • Carlos HernándezRromane Siklovne
 • Francisca Maya HerediaAss. De Municipis de Catalunya

Persona d’especial prestigi

 • Francesc Rodríguez Burch

En representació de municipis:

 • Francisca Maya Heredia, regidora de l’Ajuntament de Sabadell
 • Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià del Besòs
 • Juan Carlos Ramos Sánchez com a suplent, tinent d’alcalde de Sant Adrià del Besòs

En representació de sindicats:

 • Ghassan Saliba Zeghondi, de CCOO
 • Enriqueta Duran i Cordero, de UGT

Pleno del Consejo Asesor del Pueblo Gitano en Cataluña

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Cataluña, Violant Cervera i Gòdia, en su condición de presidenta del Consejo Asesor del Pueblo Gitano ha convocado la cuarta reunión ordinaria del Pleno del Consejo, que tendrá lugar el martes 11 de octubre, a las 16.30 horas en la sala de actos del Departamento de Derechos Sociales con el siguiente orden del día:

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
 2. Presentación de la Responsable del Programa del Pueblo Gitano y de la Innovación Social
 3. Renovación del Plan Integral del Pueblo Gitano en Cataluña
 4. Modificación de la normativa de los órganos colegiados
 5. Informe de la situación del pueblo gitano en Cataluña
 6. Turno abierto de palabras

Los miembros integrantes del Consejo Asesor son los siguientes:

 • Manuel Fernández Cortés. Vicepresidente del Consejo.
 • Francesc Salazar GiménezAssociació d’Acció Social Promoció Juvenil Futur de Lleida
 • Enerida IsufAssociació de Joves Gitanos de Gràcia
 • Antonio Gutiérrez XimenisAssociació Gitana de Tarragona
 • Manuel Heredia JiménezAssociació Gitana de Sabadell
 • Miguel Gabarre EscuderoAssociació Gitana Constantí
 • Ana Contreras FernándezAssociació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen
 • Juan GómezFundación Secretariado Gitano
 • Simón MonteroFAGIC
 • Mercedes PorrasFundació Pere Closa
 • Juan de Dios Ramírez-Heredia MontoyaInstituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales
 • José Miguel JiménezAgrupació pel desenvolupament del poble gitano als Països Catalans
 • Manuel García AlgarCampusRom
 • Un Representante del Centre Cultural Gitano de la Mina
 • Mercedes Gómez CortésAssociació Sociocultural Lacho Bají Calí
 • Mariana Torres ContrerasAssociació de Dones Gitanes Tumenge Calí
 • David Cortés CortésAssociació Gitana de Juventud Igualdad i Progreso
 • Francisca Perona CortésVeus Gitanes
 • Antonio Carmona FernándezAssociació per la Convivència i el Civisme
 • Joan Tarradellas GimenezAssociació Gitana Tots els Colors
 • Marcelo Álvarez SerraAssociació Gitana Sastipen Thaj Mestipen
 • Carlos HernándezRromane Siklovne
 • Francisca Maya HerediaAss. De Municipis de Catalunya

Persona de especial prestigio

 • Francesc Rodríguez Burch

En representación de municipios:

 • Francisca Maya Heredia, regidora del Ayuntamiento de Sabadell
 • Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià del Besòs
 • Juan Carlos Ramos Sánchez como suplente, teniente de alcalde de Sant Adrià del Besòs

En representación de sindicatos:

 • Ghassan Saliba Zeghondi, de CCOO
 • Enriqueta Duran i Cordero, de UGT